16:15–16:45
Aktualne standardy postępowania w hipertensjologii
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz
więcej szczegółów
16:45–17:05
Sesja satelitarna firmy Alfa Sigma:
Teoria i praktyka leczenia przeciwtrombotycznego — choroby naczyń obwodowych
prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC
więcej szczegółów
17:05–17:20 Przerwa
17:20–17:50
Sesja satelitarna firmy Bausch Health:
Beta blokada — ostatni bastion miareczkowania w kardiologii
prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC
więcej szczegółów
17:50–19:20
Nowości w obowiązujących zaleceniach postępowania w kardiologii 
prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC
więcej szczegółów
09:30–11:00
Współczesna kardiologia inwazyjna
dr hab. n. med. Janusz Kochman
więcej szczegółów
11:00–11:15 Przerwa
11:15–12:45
Elektrokardiografia, elektrofizjologia, arytmia... zwłaszcza w hiperlipidemiach
prof. dr hab. n. med. Dariusz Kozłowski
więcej szczegółów
12:45–13:00 Przerwa
13:00–13:30
Sesja satelitarna firmy Servier:
Mój pacjent z nadciśnieniem tętniczym i wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym
prof. dr hab. n. med. Jarosław D. Kasprzak
więcej szczegółów
13:30–15:00
Postępy echokardiografii i innych metod obrazowania w kardiologii
prof. dr hab. n. med. Jarosław D. Kasprzak
więcej szczegółów
Copyrights © 2023 Via Medica