09:30–10:00
Aktualne standardy postępowania w hipertensjologii
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz
więcej szczegółów
10:00–10:10 Przerwa
10:10–11:40
Elektrokardiografia, elektrofizjologia, arytmia
prof. dr hab. n. med. Dariusz Kozłowski
więcej szczegółów
11:40–13:10
Współczesna kardiologia inwazyjna
dr hab. n. med. Janusz Kochman
więcej szczegółów
13:10–13:20 Przerwa
13:20–13:50
Sesja satelitarna firmy Bausch Health:
Beta-adrenolityki — które wybierać w 2023 roku?
prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC
więcej szczegółów
13:50–14:00 Przerwa
14:00–15:30
Nowości w obowiązujących zaleceniach postępowania w kardiologii
prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC
więcej szczegółów
15:30–16:00
Sesja satelitarna firmy Servier:
Przewlekłe zespoły wieńcowe. Jak postępować w praktyce w świetle obowiązujących wytycznych?
prof. dr hab. n. med. Jarosław D. Kasprzak
więcej szczegółów
16:00–17:30
Postępy echokardiografii i innych metod obrazowania w kardiologii
prof. dr hab. n. med. Jarosław D. Kasprzak, FESC, FACC, FISCU(d)
więcej szczegółów
17:30
Zakończenie konferencji
Copyrights © 2023 Via Medica