Opłaty

Opłaty za udział w konferencji:

  • do 1.03. — 90 zł/os.
  • od 2.03. — 180 zł/os.

 

Warunki wycofania zgłoszenia*

Pisemną rezygnację z udziału w konferencji należy zgłosić na adres organizatora lub mailem na adres: kardio@viamedica.pl

W przypadku rezygnacji uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej pomniejszony o koszty manipulacyjne:

  • rezygnacja zgłoszona od momentu wpłaty do 30 dni przed konferencją — koszty manipulacyjne wynoszą 10%;
  • rezygnacja zgłoszona od 29 do 15 dni przed konferencją — koszty manipulacyjne wynoszą 35%;
  • rezygnacja zgłoszona 14 dni przed konferencją — uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów.
Copyrights © 2023 Via Medica